Ben Thomas Iceberg vases

ben thomas set iceberg vase hornsea
Hornsea ‘Iceberg’ vases
Designed by Ben Thomas for Hornsea
Porcelain
1980s
£99 set
[tab:END]